Tubettaja ja tekijänoikeuslaki

Tubetuksen suosio on jatkuvasti kasvanut, ja suosituimmat tubettajat ovat nousseet lähes koko kansan tuntemiksi kasvoiksi. Kynnys tubetuksen aloittamiseen ei ole korkea. Ennen tubetuksen aloittamista on kuitenkin syytä perehtyä tubetukseen liittyvään lainsäädäntöön.

Tekijänoikeuslainsäädäntö asettaa rajoja siihen, miten toisen tuottamaa materiaalia (mm. sävellyksiä, sanoituksia, äänitteitä, videoita, valokuvia, runoja) saa hyödyntää videolla. Kaikki muiden tuottama materiaali ei ole tekijänoikeudella suojattu.

Jos materiaali ei kuulu tekijänoikeuden suojan alaan, niin tekijänoikeuslainsäädäntö ei aseta lähtökohtaisesti estettä materiaalin käyttämiseen. Tekijänoikeuden suoja-alan lisäksi on kuitenkin huomioitava myös lähioikeudet, joiden suoja-ala voi poiketa tekijänoikeuden suoja-alasta. Esimerkiksi sävellyksen ja sävellyksestä tehdyn äänitteen suoja-alaa arvioidaan eri tavalla. 

Teosten hyödyntäminen luvallisesti

Tekijänoikeudesta vapaata materiaalia voi hyödyntää videolla vapaasti. Mitään lupia tai maksuja tekijänoikeudesta vapaasta aineistosta ei tarvitse maksaa.

Materiaali voi olla tekijänoikeudesta vapaata, mikäli se ei ylitä teoskynnystä, suoja-aika on päättynyt tai tekijä on luopunut tekijänoikeuksistaan. Tällöin sanotaan, että materiaali on public domain.

Lähtökohtaisesti teoksen tekijät omistavat kaikki tekijänoikeudet teoksiinsa. Tekijänoikeus antaa tekijöille oikeuden kieltää muita käyttämästä teosta. Tekijöillä on yksinoikeus kieltää tai sallia teoksiensa käytön, nämä oikeudet tekijä voi luovuttaa esim. levy-yhtiölle.

Tekijänoikeuden haltija voi myöntää lisenssejä teoksen käyttöön. Lisensseissä annetaan yleensä rajoitettu oikeus hyödyntää teosta lisenssiehtojen mukaisesti.

Mikäli lisenssiehtoja rikotaan, lisenssi katsoa usein rauenneeksi. Tällöin tekijänoikeuden loukkauksesta on oikeudenhaltijan vaatiessa suorittava korvaus oikeudettomasta käytöstä.

Creative Commons -lisenssit

Creative Commons -lisensseissä tekijänoikeuden haltija antaa luvan teoksen hyödyntämiseen lisenssiehtojen mukaisesti. Creative Commons -lisenssit ovat avoimia lisenssejä, jotka sallivat teoksen lisenssiehtojen mukaisen käytön maksutta ja ilman erillistä lupaa.

Creative Commons -lisenssiehdot vaativat tekijän nimen, lisenssin tietojen ja lähteen mainitsemista. Lisäksi tyypillisiä vaatimuksia on kaupallisen käytön kielto, muokkauksen kielto ja vaatimus edelleen lisensoinnista samalla lisenssillä.

Eri lisenssiversioissa on erilaiset ehdot. Tekijän nimen mainitseminen on keskeistä, koska tekijä ei saa muuta korvausta teoksen käytöstä kuin tunnettuutta.

Lisenssi neuvottelemalla

Luvan toisen teoksen hyödyntämiseen videolla voi myös saada neuvottelemalla tekijänoikeuden haltijan kanssa käyttöoikeudesta, hankkimalla valmiin lisenssin tai hyödyntämällä toisen tahon hankkimaa lisenssiä. YouTube on hankkinut käyttäjilleen lisenssejä äänitteiden käyttöön.

YouTuben käyttäjä voi käyttää äänikirjaston äänitteitä maksutta videoissaan. Osa lisensseistä vaatii tekijän tietojen mainintaa käytön yhteydessä.

Lisenssitiedot on syytä merkitä videon yhteyteen, jotta luvalliseen käyttöön perustuvaa videota ei estettäisi turhaan. Suojatun teoksen käyttäminen voi olla edellytysten täyttyessä sallittu vapaan muuntelun (esim. parodian) tai sitaatin perusteella.

Sisällöntunnistus Content ID

YouTube tekee yhteistyötä merkittävien musiikkiteosten ja elokuvateosten tekijänoikeuden haltijoiden kanssa. Yhteistyön tarkoitus on tunnistaa tekijänoikeudenalainen materiaalia käyttäjien lataamista videoista.

Content ID tunnistaa oikeudenhaltijoiden lähettämien näytteiden avulla heidän omistamansa materiaalin. Osuman tultua oikeudenhaltijalla on mahdollisuus päättää, mitä se tekee tunnistetulle materiaalille.

Oikeudenhaltija voi reagoida videoon seuraavilla tavoilla:

  • Estää video tai mykistää ääni kaikkialla tai joissakin maissa.
  • Kaupallistaa video, jolloin videon yhteydessä näytetään mainoksia, joista oikeudenhaltija saa osuutensa.
  • Seurata videoiden katsojalukuja ja reagoida mahdollisesti myöhemmin.

Oikeudenhaltijan reagointi voi ennakoida tarkistamalla YouTuben musiikkikäytännöistä (edellyttää kirjautumista), miten oikeudenhaltija tällä hetkellä reagoi videoon, joka sisältää kyseisen musiikkikappaleen. Yksityishenkilön videoita ja kaupallista käyttöä kohdellaan eri tavalla.

Teoston mukaan yksityishenkilö ei välttämättä tarvitse erillistä lupaa musiikin käyttämiseen YouTubessa. Teosto ei vastaa äänitteiden oikeuksista, joten valmiin äänitteen käyttämisen oikeutta Teoston ja YouTuben välinen sopimus ei takaa. Sopimuksen päättyessä video voidaan estää. Content ID -vaatimukset eivät aiheuta YouTuben mukaan varoitusta.

Kaupallinen käyttö

Osa lisensseistä kieltää kaupallisen käytön. Kaupallisen käytön rajanveto on hämärtynyt YouTubessa. Tiukan lisenssiehdon mukaan kaupallisen käytön kielto voi koskea sivuja, joilla esiintyy mainontaa.

Usein näin tiukkaa lisenssiehtoa ei kuitenkaan käytetä. Siitä huolimatta myös yksityishenkilön video voi täyttää kaupallisen käytön määritelmän.

Kaupalliseksi käytöksi voidaan katsoa video, jossa on sisältöyhteistyötä kaupallisen yrityksen kanssa. Merkitystä ei ole usein sillä, onko yhteistyöstä maksettu palkkiota vai ei. Lisenssiehdot määrittävät tarkemmin, minkälaista käyttöä pidetään missäkin tilanteessa kaupallisena.

Tekijänoikeusvaatimus

Kuka tahansa tekijänoikeuden haltija voi ilmoittaa videolla havaitusta tekijänoikeuden loukkauksesta YouTubelle videon alla näkyvästä kolmen pisteen valikosta löytyvästä ilmoituspainikkeesta. Tekijänoikeusvaatimus edellyttää, että oikeudenhaltijan on annettava yhteystietonsa. Videon lataaja saa poistoilmoituksen, jossa ilmoitetaan oikeudenhaltijan yhteystiedot.

YouTubella ja muilla verkkoalustoilla on velvollisuus poistaa tekijänoikeutta rikkova materiaali palvelusta. Aiheettoman vaatimuksen voi kiistää.

Jos vaatimusta ei kiistä, se johtaa tyypillisesti tekijänoikeusvaroitukseen. Kolme tekijänoikeusvaroitusta johtaa tilin sulkemiseen ja kaikkien videoiden poistamiseen palvelusta.

Korvaus oikeudettomasta käytöstä

Poistamisen lisäksi tekijänoikeudenhaltijalla voi olla mahdollisuus vaatia korvausta oikeudettomasta käytöstä. Tekijänoikeuden haltija ei voi lähtökohtaisesti kohdistaa korvausvaatimustaan YouTubea tai muuta verkkoalustan palveluntarjoajaa kohtaan, koska tällaiset palvelut voidaan katsoa olevan vastuuvapauden piirissä. Käyttäjää kohtaan korvausvaatimus on mahdollinen.

Tekijänoikeudella suojatun materiaalin käyttöä oikeudettomasti ei voi perustella sillä, että muutkin käyttävät vastaavalla tavalla teoksia. Tietämättömyyteen vetoaminen ei myöskään poista korvausvastuuta tekijänoikeuden loukkauksesta.

Mistä löytyy sisältöä videoon laillisesti?

Laillisesti sisältöä videoihin voi hankkia erilaisista avoimista ääni- ja videokirjastoista. Ennen teoksen käyttöä lisenssin tiedot on tarkistettava.

Teoksen käyttäjä on viime kädessä vastuussa siitä, ettei teosta ole käytetty ilman lisenssiä tai lisenssiehtojen vastaisesti. Avoimiin kirjastoihin on joku voinut ladata myös sellaista sisältöä, jonka tekijänoikeudet kuuluvat jollekin toiselle. Teoksen käyttäjällä on vastuu teoksen käytöstä videollaan, jos avoimessa kirjastossa ilmoitetut lisensointitiedot eivät pidäkään paikkaansa.

Varmista lähde ennen teoksen käyttöä

Teoksen käyttäjän kannattaakin pyrkiä varmistamaan, että teoksen ladanneella on oikeus levittää sisältöä ja lisenssitiedot ovat oikein. Varauksella kannattaa suhtautua ammattimaisesti tuotettuun sisältöön, jota jaetaan nimimerkin takaa avoimella lisenssillä.

Merkittävä osa internetistä löytyvästä avoimesta sisällöstä on tuotettu EU:n ulkopuolella, jossa tekijänoikeuslainsäädäntö on erilainen. Yhdysvalloissa fair use -sääntely mahdollistaa laajemmin sisällyttää teokseen tekijänoikeudellista materiaalia.

Tällaista fair use -sääntelyn perusteella sallittua materiaali on voitu julkaista myös avoimilla lisensseillä. Tällöin materiaali ei loukkaa tekijänoikeutta Yhdysvalloissa, mutta siitä huolimatta tekijänoikeuden loukkaus Suomessa tai muualla EU:ssa voi olla mahdollista.

Harkintaa käyttäen avoimet ääni- ja videokirjastot tarjoavat hyvää materiaalia käyttäjän luomiin videoihin. Lisenssin salliessa muokkauksen, voi aineistoa käyttää remix-teosten tekemiseen.

Musiikkia videoon verkkopalveluista

ccMixter on tarkoitettu erityisesti remix-teosten tekijöille. Lisenssejä voi rajata kaupalliseen käyttöön soveltuviin Creative Commons -lisensseihin. Tarjolla on myös ostettavia lisenssejä ja henkilökohtaiseen käyttöön soveltuvia lisenssejä. Useissa kappaleissa eri instrumenttien ääniraidat on valmiiksi eroteltu, joka helpottaa remix-teosten tekemistä.

Free Music Archive sisältää runsaasti erilaisilla Creative Commons -lisensseillä julkaistuja musiikkikappaleita. Kappaleen nimestä painamalla pääsee sivulle, josta näkee lisenssitiedot. Osa lisensseistä ei salli muuta kuin lataamisen yksityiseen käyttöön.

Internet Archive’s Netlabels Collection palvelussa useimmat musiikkikappaleet on julkaistu Creative Commons lisenssillä.

Jamendo myy rojaltivapaita lisenssejä muun muassa henkilökohtaiseen YouTube käyttöön. Palvelun valikoima on laaja yli 200 000 kappaletta. Osa lisensseistä sallii muokkauksen taiteilijan moraalisia oikeuksia kunnioittaen.

iLicenseMusic tarjoaa rojaltivapaata musiikkia remix-teosten tekemiseen kuukausimaksulla. Valikoima kattaa kymmeniä tuhansia musiikkikappaleita.

Wikimedia Commons palvelusta löytyy public domain ja Creative Commons-lisensoitu musiikkia. Osa lisensseistä sallii muokkauksen ja kaupallisen käytön.