Mash-up ja tekijänoikeudet

Mashup-teoksilla on mahdollista tarkoittaa hyvin monenlaisia teosmuunnoksia. Yhdistävä piirre Mashup-teoksille on se, että niissä yhdistellään kahta tai useampaa alkuperäistä teosta.

Alun perin mashup-teoksilla on tarkoitettu musiikkityyliä, jossa yhdistetään eri artistien kappaleita uudeksi kappaleeksi esimerkiksi yhdistämällä taustamusiikkiin lauluraita toisesta kappaleesta.

Mashup-teokset vievät toisten teosten lainaamisen pidemmälle kuin esimerkiksi hip hop -musiikkiin liittyvä samplaaminen. Usein mashup-teokset koostuvat kokonaan aiemmin luoduista teoksista.

Mashup-teoksilla tekijänoikeudellisesti monimutkainen asema

Tekijänoikeudellisesti mashup-teosten asema on monimutkainen. Lähtökohtaisesti suojattuja teoksia sisältävien mashup-teoksien julkaisuun ilman tekijän lupaa on haastava löytää oikeutusta.

Usein mashup-teokset on luotu alkuperäisteoksista, joita suojaa sävellysteokseen liittyvät säveltäjän, sanoittajan ja sovittajan tekijänoikeudet (tekijänoikeuslaki  1 §) sekä äänitallenteisiin liittyvät esittävän taiteilijan (tekijänoikeuslaki 45 §) ja äänitallenteen tuottajan lähioikeudet (tekijänoikeuslaki 46 §).

Samaan kappaleeseen voi kohdistua useita eri oikeuksia

Samaan kappaleeseen kohdistuvat useat eri tekijänoikeudet ja lähioikeudet tekevät osaltaan oikeudellisesta arvioinnista monimutkaista (ks. teoksen suoja-ala)

Esimerkiksi vuonna 1827 kuolleen Ludwig van Beethovenin sävellykset ovat tekijänoikeudesta vapaita, mutta sävellyksestä tehtyyn äänitteeseen voi kohdistua siitä huolimatta voimassa olevia oikeuksia. Näin ollessa äänitteen käyttämiseen mashup-teoksessa vaadittaisiin tekijänoikeuden haltijalta lupa tai laillinen peruste teoksen hyödyntämiseen.

Lailliset perusteet suojatun teoksen käyttämiseen mashup-teoksessa

Siteeraus

Siteerauksessa on kyse tekijänoikeuslain rajoituksesta, joka sallii suojattujen teosten otteiden sisällyttämisen toiseen teokseen.

Soveltuvuus: Siteerausoikeus ei salli erityisen pitkiä lainauksia, joten kokonaisen kappaleen ääniraitaa ei voi oikeuttaa siteerauksen perusteella. Siteerauksen soveltamisen haasteena on lisäksi se, että asiayhteyttä on haastava osoittaa.

Mashup myös muuntaa teosta tavalla, joka voi olla siteerausoikeuden vastaista. Siteeraus on tarkoitettu teosten väliseen vuoropuheluun – ei osaksi teosta.

Vapaa muuntaminen

Vapaan muuntamisen osalta ongelma on, että mashup-teos on usein liian samankaltainen alkuperäisen teoksen kanssa. Alkuperäisen teoksen osia on tunnistettavissa mashup-teoksesta, jolloin yhteys alkuperäiseen teokseen ei ole katkennut.

Jos mashupissa hyödynnetään valmiita äänitteitä, voi tekijänoikeudella suojaamattomien osienkin kopiointi olla loukkaus.

Lisensointi

Useat lisenssit eivät salli muuntelua. Tunnettujen teosten osalta voi olla vaikeuksia saada mashup-lisenssejä edullisesti. Välttämättä lisenssiä ei ole ollenkaan saatavissa mashupin tekemistä varten.

Levy-yhtiöiden suhtautuminen mashup-teoksiin

Danger Mouse

Danger Mouse taiteilijanimellä esiintynyt mashup-artisti, yhdisti vuonna 2004 Beatlesin White Album ja Jay-Z:n Black Album teokset uudeksi Grey Album -levyksi ilman lupaa. Alun perin Grey Albumista oli tarkoitus julkaista rajoitettu 3000 levyn painos. Danger Mousen mashup-teos lähti kuitenkin leviämään internetissä, ja se keräsi ylistäviä arvioita mediassa.

Beatlesin oikeudet omistava levy-yhtiö EMI reagoi mashup-teoksen leviämiseen, koska se katsoi mashupin rikkovan heidän oikeuksiaan. EMI:n reagointi sai aikaan vastareaktion, Grey Tuesday -protestin.

Protestissa useat henkilöt jakoivat kotisivuillaan Grey Album levyä yhden päivän ajan. EMI reagoi protestiin Cease and desist -kirjeillä, mutta varsinaiseen oikeusprosessiin asia ei edennyt.