Miten suojattuun teokseen on mahdollista hankkia lupa remix-tarkoitukseen?

TARKISTUSLISTA: TARVITAANKO TEOKSEN SISÄLLYTTÄMISEEN REMIX-TEOKSEEN ERILLISTÄ LUPAA?

Remix-lisenssi on käyttölupa, joka oikeuttaa muokkaamaan teosta sovittuun tarkoitukseen. Lisenssi voi olla maksullinen tai maksuton. Lisenssissä voidaan sopia tekijänoikeuden ja tekijänoikeuden lähioikeuksien suojaamien oikeuksien käyttämisestä muunnellussa teoksessa.

Remix-teosta tekevän tekijän on ennen remix-lisenssin hankkimista hyvä selvittää tarvitaanko lisenssiä.

Onko teos suojattu?

Jos teos voidaan katsoa suojatuksi teokseksi, teoksen hyödyntäminen kuuluu lähtökohtaisesti tekijän yksinoikeuden piiriin. Suojaamattomien osien hyödyntämiseen ei tarvitse tekijänoikeuden haltijan lupaa. Lähioikeudet voivat kuitenkin rajoittaa suojaamattomien osien hyödyntämistä.

Voiko teosta hyödyntää sitaattioikeuden tai muun tekijänoikeuden rajoituksen perusteella?

Julkaistusta teoksesta saa ottaa lainauksia, mikäli siteerauksen edellytykset täyttyvät. Arviointi on tapauskohtaista.

Onko remix-teos riittävän muunneltu?

Alkuperäisen teoksen tekijänoikeudet eivät ylety vapaasti muunneltuun teokseen. Vapaasti muunnellun teoksen pohjalla on tunnistettava teos. Muuntelun seurauksena muunneltu teos on kuitenkin irtaantunut riittävästi alkuperäisestä. Tällöin vapaasti muunneltu teoksen tekijä ei tarvitse alkuperäisen teoksen lupaa teoksen tekemiseen tai levittämiseen. Arviointi on tapauskohtaista.

Salliiko lisenssi remix-teosten julkaisun?

Jos teos on julkaistu lisenssillä, joka sallii remix-teosten tekemisen, lisenssiehtoja noudattamalla teosta on lupa käyttää.

Teoksen kuuluminen tekijän yksinoikeuden piiriin tai mahdollisten poikkeuksien ja rajoitusten soveltaminen ei ole aina selvää. Tekijänoikeussuojan ydinalueen ympärille muodostuu harmaa alue, jossa on epäselvää, tarvitaanko lupaa. Tällaisissa tilanteissa remix-teoksen tekijän tulee harkita luvan hankkimista oikeudellisen riskin minimoimiseksi.

Tavallinen lisenssi ei riitä remix-teosten tekemiseen

Tekijänoikeuslain lähtökohta on, että lisenssi ei sisällä oikeutta edelleen luovuttaa tai muuttaa teosta ilman erillistä mainintaan tällaisesta oikeudesta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi musiikkikappaleen tai elokuvalevyn ostaminen ei anna lupaa remix-teosten julkaisemiseen sosiaalisessa mediassa.

Tekijänoikeuslain 28 §:ssä säädetään lähtökohdasta, jonka mukaan teosta ei saa muuttaa tai edelleen luovuttaa, ellei näin ole nimenomaisesti sovittu.

Ellei toisin ole sovittu, ei se, jolle tekijänoikeus on luovutettu, saa muuttaa teosta eikä luovuttaa oikeutta toiselle. Milloin oikeus kuuluu liikkeelle, sen saa luovuttaa yhdessä liikkeen tai sen osan kanssa; luovuttaja on kuitenkin edelleen vastuussa sopimuksen täyttämisestä.

Remix-lupa musiikkiteokseen

Tarvittavien lupien määrä musiikkiteoksen remix-version tekemiseen riippuu siitä, onko kyseinen kappale Teoston ja/tai Gramexin alaista musiikkia vai rojaltivapaata musiikkia. Tekijänoikeusjärjestöt eivät myönnä lupia teoksen muunteluun, vaan muuntelu lupa pitää saada erikseen tekijöiltä.

Yhdellä musiikkiteoksella on tyypillisesti useita tekijöitä. Teos koostuu tyypillisesti osista: sävellys sovitus ja sanoitus. Teosto edustaa näitä musiikin tekijöitä.

Äänitteeseen kohdistuu lisäksi esittävien taiteilijoiden ja äänitallenteen tuottajan lähioikeudet äänitteeseen. Esittäviä taiteilijoita ja äänitallenteen tuottajia edustaa Gramex. Gramex hallinnoi oikeudenhaltijoiden puolesta tallenteiden esitysoikeuksia. Gramex ei hallinnoi tallenteiden remix-oikeuksia. 

Jos remix-teokseen ei käytä valmista äänitettä, vaan esittää ja äänittää kappaleen itse, ei musiikin käyttäminen vaadi Gramexin, esittävien taiteilijoiden ja äänitallenteen tuottajien lupaa.

Sopimuksilla on voitu siirtää lupia alkuperäisiltä tekijöiltä osittain myös levy-yhtiöille tai musiikin kustantajille. Oikeudet ovat voineet myös siirtyä yhdeltä toimijalta toiselle. Näin erityisesti suomalaisen vanhemman levytetyn musiikin osalta.

Oikean tahon löytäminen remix-lupien myöntämiseen ei olekaan aina yksinkertaista. Tekijänoikeusjärjestöillä on usein tiedossaan oikeudenhaltijoiden yhteystiedot. Näin ollen oikea taho lähteä selvittämään vaadittavia lupia remix-teosten tekemiseen.

Luvan edellytyksenä usein uuden teoksen tekijänoikeuskorvauksen jakaminen

Jos tekijänoikeuden haltijat myöntävät luvan teostensa osittaiseen käyttöön tai muunteluun, sovitaan usein, että alkuperäisen teoksen tekijät saavat osan remix-teoksen tekijänoikeuskorvauksista. Tekijänoikeuskorvaukset voivat perustua joko rojalteihin tai sekä rojalteihin että kertakorvaukseen. Rojaltivapaan musiikin osalta ainoastaan kertakorvaukseen. Alkuperäisen teoksen tekijälle luvan myöntäminen remix-teokseen voi tarkoittaa lisää tuloja.

Lupaprosessi on monimutkainen tavalliselle kuluttajalle

Vaadittavien lupien hankkiminen remix-teosten tekemiseen on koettu usein monimutkaiseksi yksityishenkilölle, joka tekee itsenäisesti omia remix-versioita ilman taustalla olevaa levy-yhtiötä. Euroopan parlamenttikin on kiinnittänyt huomiota siihen, että kuluttajien käyttöön on heikosti saatavilla lisenssejä käyttäjän luoman sisällön laillisesti tekemiseen.

Monimutkainen lupaprosessi rajoittaa luovuutta ja kannustaa käyttäjiä tekemään remix-teoksia ilman lupaa. Euroopan unionissa ei ole Yhdysvalloissa voimassa olevaa fair use -sääntelyä, johon useat verkossa saatavilla olevat remix-videot perustuvat.

Neuvottelut remix-teoksen lupien saamiseksi ei välttämättä johda tulokseen. Oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus kieltäytyä luvan myöntämisestä remix-tarkoitukseen tai jättää vastaamatta lupa pyyntöön.

Rojaltivapaan musiikin hyödyntäminen remix-teoksissa

Rojaltivapaa musiikki tarkoittaa sellaista musiikkia, jota on mahdollista lisensoida omaan käyttöön kertakorvausta vastaan. Rojaltivapaan musiikin lisensoinnissa on kiinnitettävä huomiota lisenssin sisältöön. Eri lisenssisopimukset sisältävät erilaisia rajoitteita teosten käyttöön. Rajoitetuilla oikeuksilla lisenssin voi saada edullisemmin, mutta lisenssin rikkominen voi tarkoittaa tekijänoikeuden loukkausta.

Rojaltivapaata musiikkia on ostettavissa muun muassa internetin musiikkikirjastoista, joissa on laaja kokoelma erilaisia valmiiksi sävellettyjä ja äänitettyjä kappaleita. Osa lisensseistä soveltuu remix-teosten tekemiseen ja osa ei. Lisenssisopimusta tulkitaan usein tuomioistuimessa alkuperäisen tekijän kannalta myönteisesti.

Kaupallisen käytön kielto voi rajoittaa koko remix-teoksen julkaisumahdollisuuksia. Jos sopimusehdoissa ei ole tarkemmin määritelty rajoituksen sisältöä, on turvallisinta tehdä tiukka tulkinta lisenssisopimuksen sisällöstä. Kaupallisen käytön kielto voi estää remix-teoksen julkaisun myös sivuilla, joissa esiintyy mainoksia. Usein kaupallisen käytön kielto kuitenkin tarkoittaa, ettei remix-teosta saa myydä, käyttää markkinointiin tai sisältää mainoksia.

Ei-yksinomainen käyttöoikeus lisensseissä myönnetään yleensä ei-yksinomainen käyttöoikeus teokseen, joka tarkoittaa alkuperäisen tekijän oikeutta myydä samaa teosta usealle eri käyttäjälle. Tällainen ehto ei rajoita teoksen käyttö mahdollisuuksia remix-teoksissa.

Muuttamisoikeus on sisällyttävä lisenssiin, jotta sitä voidaan käyttää remix-teokseen. Ilman mainintaa muuttamisoikeudesta lisenssi ei salli muutoksia. Muuttamisoikeuden rajoitukseksi lisenssisopimuksessa on voitu asettaa moraaliset oikeudet. Tekijä ei voi yleensä pätevästi luopua moraalisista oikeuksistaan, joten musiikkiteosten välittäjät joutuvat sisällyttämään ehdon sopimuksiin. Moraaliset oikeudet kieltävät teoksen muuttamisen kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla.

Julkaisupaikkojen rajoittaminen on tyypillinen lisenssiehto. Käyttöoikeus voidaan rajoittaa esim. ilmaisiin videonjakopalveluihin. Analoginen ja digitaaliset käyttöoikeudet on voitu erotella lisensseistä toisistaan. CD-levyn tekeminen remix-teoksesta ei välttämättä ole mahdollista, mikäli yksikin remix-teoksen hyödyntämä lisenssi rajoittaa julkaisun vain tiettyihin internetpalveluihin. Televisiointi on tyypillisesti rajattu edullisimmista lisensseistä pois.

Alueellinen rajaus voi rajoittaa teoksen julkaisun vain tiettyihin maihin. Tällainen ehto voi aiheuttaa ongelmia teosten käyttämisessä internetissä. Ehto voi tarkoittaa, että remix-teos on mahdollista julkaista vain sellaisilla sivustoilla, jotka mahdollistavat geo-blokkauksen.

Ei oikeutta käyttää pelkästään musiikkiteosta ilman videota. Osa lisensseistä edellyttävät, että kappale on sisällytettävä johonkin videoon tai muuhun teokseen. Musiikki saattaa pitää yhdistää muuhun materiaaliin, eikä sitä voi antaa sellaisenaan käyttäjien kuunneltavaksi.

Lupa elokuvan sisällyttämiseen remix-teokseen

Elokuvien osalta lupa on hankittava suoraan tekijöiltä. Tuotantoyhtiö tyypillisesti kontrolloi lupia. Elokuvassa voi yhdistyä monen tyyppisiä teostyyppejä, jonka takia erilaisia lupia yhden kohtauksen osalta voidaan vaatia paljon.

Ilmaista musiikkia remix-teokseen

Creative Commons -lisenssien alla on julkaistu paljon erilaisia teostyyppejä mm. musiikkia ja elokuvia. Suuret tuotannot eivät ole Creative Commons -lisenssien alla, mutta teosten kirjo on valtava.

Creative Commons -teokset voivat säästää aikaa ja rahaa remix-teoksen tekijältä. Creative Commons -teosten käyttöön liittyy sääntöjä, joihin kannattaa perehtyä ennen teosten käyttöä.

YouTube tarjoaa palvelussa käytettäviin videoihin ilmaista musiikkia. Musiikin lisenssiehdot vaihtelevat.

Remix-lisenssi voi olla kiven alla

Remix-teoksen tekijän kannattaa varautua siihen, että lisenssi jää neuvotteluista huolimatta saamatta. Oikeudenhaltijat voivat yksinoikeutensa perusteella kieltää teoksen käyttämisen remix-teoksiin ilman mitään syytä.

Suosittujen teosten osalta lisenssien hinta voi muodostua liian kovaksi käyttötarkoitukseen nähden. Lisäksi tarjottu lisenssisopimus voi sisältää ehtoja, jotka vaikeuttavat remix-teoksen hyödyntämistä jatkossa.

Eri teosten lisenssiehdot voivat poiketa merkittävästi toisistaan. Eri lisenssit voivat olla vaikea sovittaa yhteen. Remix-teoksen tekijän neuvotteluasema ei ole tyypillisesti hyvä. Oikeudenhaltija voi puolestaan tarjota ota tai jätä -sopimusta.

Lupien hankkimista vaikeuttaa se, että niitä ei voi aina saada yhdeltä luukulta. Remix-teoksen tekijä voi joutua ottamaan yhteyttä lukuisiin tahoihin saadakseen lisenssin tietyn osan hyödyntämiseen.