Tekijät

  • Herkko Hietanen lakimies, joka on edustanut taiteilijoita ja aktivisteja oikeudenkäynneissä ja julkaissut tekijänoikeutta koskevia artikkeleita. Herkko toimi projektin vastuuhenkilönä.
  • Niko Puranen oikeustieteen notaari. Niko on tuottanut valtaosan artikkeleista verkkosivuille.

Tekijät haluavat kiittää hanketta pienellä apurahalla tukenutta ministeriötä. Hanke on saanut tukea Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta digitaalisessa ympäristössä edistäviin tiedotus-, koulutus tai selvityshankkeisiin. Ministeriö ei vastaa sivuston sisällöstä tai siinä esitetyistä analyyseistä.

Löysitkö virhee sivuilta? Saat yhteyden kirjoittajiin verkkokaavakkeella.

Lähteet:

Angelopoulos, Christina. Study of fundamental rights limitations for online enforcement through selfregulation. Institute for Information Law (IViR) Faculty of Law University of Amsterdam. 2015.

CreativeCommons.org

EFF

Euroopan parlamentin tarkistukset 12. syyskuuta 2018 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

EUT: Infopaq (C-5/08).

Haarmann, Pirkko-Liisa. Immateriaalioikeus. 5. uud. p. [Helsinki]: Talentum Media, 2014.

Harenko, Kristiina. Tekijänoikeus. 2., uudistettu painos. [Helsinki]: Talentum Pro, 2016.

Hietanen, Herkko A., A License or a Contract, Analyzing the Nature of Creative Commons Licenses. NIR, Nordic Intellectual Property Law Review, Forthcoming.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus C-476/17 (Pelham).

Kemppinen, Jukka, 2006. Digitaaliongelma: Kirjoitus Oikeudesta Ja Ympäristöstä. Lappeenranta: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2006.

Kivimäki, Toivo Mikael. Uudet Tekijänoikeus- Ja Valokuvauslait. [Helsinki]: WSOY, 1966.

Leväsalmi, Jussi. 2009. Samplaaminen ja uudistettu tekijänoikeuslaki. Teoksessa Tekijänoikeus ja digitalous (toim. Rainer Oesch, Hanna Heiskanen ja Outi Hyyrynen). AlmaTalent, sivuilla 149–158

Messieh, Nancy, A copyright claim on chirping birds highlights the flaws of YouTube’s automated system, 27.2.2012. TheNextWeb.com

Pihlajarinne, Taina:  V Immateriaalioikeudet, teoksessa Villa, Seppo. Yritysoikeus. [3. uud. p.]. Helsinki: Talentum, 2014.

Pitkänen, Anu. 2007. Tekijänoikeudella suojattu parodiatavaramerkki immateriaalioikeusstrategiana. Teoksessa Sorvari (toim.): Teollisoikeudellisia kirjoituksia VIII. Turun Yliopisto.

Sorvari, Katariina. Vastuu Tekijänoikeuden Loukkauksesta: Erityisesti Tietoverkkoympäristössä. Helsinki: WSOY, 2005.

Tekijänoikeusneuvoston lausunnot: TN 2017:11, TN 2015:11, TN 2011:13, TN 2010:2, TN 1997:9, TN 1997:7,  TN 1996:13, TN 1989:15.

YouTube Help Forum, Matched third party content. Entity: rumblefish Content Type: Musical Composition”, but no music in the video, by eeplox.

Kuvat:

Kuva: Nietjuh / CC0

Kuva: Pexels /CC0

KuvaClubfungus / CC0

Kuvalukasbieri / CC0

Kuva955169 / CC0

Kuvaedar /CC0

KuvaTiburi  / CC0

Kuvabogitw / CC0

KuvaPexels / CC0